Placení členských příspěvků

Pokladník klubu p. Vreštiak bude k dispozici každou neděli od 31. ledna do 21. února (tj. 4 víkendy po sobě) od 9 do 12 hodin v prostoru střelnice. Dodržujte hygienická opatření i nad rámec povinných!

Platba jako každý rok obsahuje:

 • 300 Kč poplatek klubu
 • 500 Kč poplatek svazu
 • 0 až 2.000 Kč doplatek za neodpracované brigádnické hodiny (počet hodin si hlídá každý sám, p. Vreštiak zkontroluje vůči zápisům v sešitu)

Členům, kteří do 21. února výše uvedené poplatky neuhradí, může být bez dalšího upozornění členství v klubu ukončeno.

Známka do průkazky

Po uhrazení všech poplatků obdrží každý člen od p. Vreštiaka okamžitě svazovou známku a razítko do své průkazky.

Nový provozní řád

Každý člen musí podepsat seznámení s novým prozním řádem. Podpis je vhodné spojit s výše uvedenými aktivitami.

Informování členů bez internetu

Vedení klubu v příštích dnech rozešle informační SMS všem členům na uvedená tel. čísla.

Ostatní aktivity

Setkání všech členů klubu v restauraci s ostatními tradičními aktivitami (vyhodnocení minulého roku, návrhy a hlasování, atp.) bude zorganizováno, jakmile to epidemiologická situace dovolí.

27. 12. 2020

Od 27.12. je opět možné navštěvovat venkovní sportoviště jen po dvou (Poznámka: Provozní řád střelnice zakazuje střelbu osamocené osobě) a po dobu tréninku nejsou roušky povinné. Nadále je zákázáno používat vnitřní prostory venkovních sportovišť, viz  web vlády

18. 11. 2020

Aktuálně je možné navštěvovat venkovní sportoviště po dvou (Poznámka: Provozní řád střelnice zakazuje střelbu osamocené osobě) a po dobu tréninku nejsou roušky povinné. Nadále je zákázáno používat vnitřní prostory venkovních sportovišť, výtažek z webu vlády

Vláda …

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

II. nařizuje

3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob

I. zakazuje

g) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť,…

1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest…

2.Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:…

x. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

22. 10. 2020

Aktuální úprava nouzového stavu zastavuje provoz střelnice omezením volného pohybu osob. Výtažek z usnesení vlády:

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
  povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
  činnosti,
  c) individuální duchovní péče a služby,
  d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  f) veterinární péče,
 8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 9. cest za účelem vycestování z České republiky,
 10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 11. cest zpět do místa svého bydliště;

II. nařizuje

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,
 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
  – členů domácnosti,
  – zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  – osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  – osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
  – dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

13. 10. 2020

Aktuální úprava nouzového stavu od středy 14. 10. je maximálně 6 osob na střelnici bez použití klubovny. Proto se do odvolání ruší pravidelné nedělní klubové závody dle kalendáře. Sobotní brigáda platí, vzhledem k dosud nenaplněnému limitu.

 • Vláda zakazuje … hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti … zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky
 • Vláda zakazuje … provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť

Celé znění: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1–hromadne-akce-1021.pdf 


9. 10. 2020

Aktuální úprava nouzového stavu od pondělí 12. 10. je nadále 20 osob na střelnici bez použití klubovny (označeno tučně):

 • Vláda zakazuje … hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech…
 • …zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky…
 • Vláda zakazuje …. provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách…

Celé znení: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#omezeni_hromadnych_akci_KO 


5. 10. 2020

Vzhledem k vládou nařízenému nouzovému stavu je maximální počet osob na střelnici omezen na 20.

Zrušeno pro epidemickou situaci. 

 

V neděli 20. prosince 2020 od 9 hodin se pro členy klubu koná závod ve Otočné velkorážné pistoli a Samopalu (Škorpion, UZI, RAK, atp. v samonabíjecích variantách) v disciplínách:

 • 10 ran na sportovní terč 50/20 na 25m – VP
 • 10 ran na terč Rukojmí na 25m – VP
 • 5 ran na na terč Rukojmí na 25m – Sa
 • 10 ran vleže na terč 135/1 na 50m – Sa

Samopal možno zapůjčit s preferencí vlastních nábojů (7,65 Browning)

Každý účastník přinese cenu o které se následně soutěží.

Pořadatel: Bronislav Frýda

V neděli 13. prosince 2020 od 9 hodin se pro členy klubu koná závod ve Velkorážné pušce v disciplínách:

 • 3+10 vleže na terč 135P/1 na 50m
 • 3+5 vestoje na pohyblivý terč na 50m

Každý účastník přinese cenu o které se následně soutěží.

Pořadatel: Bronislav Frýda

Všechny vydané pokladní lístky za tento rok dodejte prosím co nejdříve p. Vreštiakovi!

Bývá k dispozici na střelnici každou neděli od 10:00, případně na telefonu.

Dne 26. 9. 2020 proběhla u nás na střelnici oficiální klubová soutěž „Kvalifikace armádního střelce“. Oproti červnovému závodu byl na místě přítomen kvalifikovaný rozhodčí p. Dimitrij Hálkov, administrátor projektu KVAS, a střelci, kteří splnili limity, obdrželi číslovaný odznáček z první série 500 ks. Kromě toho všichni účastníci dostali na památku přívěšek ve tvaru vojenské známky vytištěnou na 3D tiskárně.

Nutno říci, že všichni naši střelci limity splnily, k čemuž gratulujeme! Dále patří velké poděkování p. Hálkovovi za spolupráci a těšíme se na příští rok na pokračování – KVAS 2.

KVAS propozice

Kompletní pravidla

Více informací o KVAS na stránkách sdružení LEX.

 

Pro všechny členy, kteří ještě nemají splněné brigádnické hodiny pro tento rok:

Poslední možnost organizované brigády bude dne 17. 10. 2020 od 8:00 – organizují Kadeřábkovi (vaclav_kaderabek@drill.cz, +420 602 607 689)

Plánované aktivity:

 • Oprava valu na 25m (pražce, písek, žlábek otočných terčů)
 • Oprava valu na 50m (písek)
 • Natřetí zástěn na 50m
 • Oprava valu na cestičce k WC

Nářadí vlastní, občerstvení pí. Kadeřábková a p. Vreštiak

Před i po tomto datu, lze hodiny splnit idividuálně, podle aktivit popsaných na stránce brigády.

Dne 4. září 2020 na střelnici SSK SPORCK proběhl 24. ročník MEMORIÁLu štábního strážmistra MILOSLAVA KLICPERY.

Domácí týmy SSK SPORCK se umístili na prvním, třetím, devátém a jedenáctém místě a putovní pohár tak poprvé po mnoha letech zůstal na domovské střelnici. Zároveň klubový střelec Luboš Fér obdržel individuální cenu za nejlepší výsledek v samopalu – 95 bodů.

Propozice: Propozice 2020

Výsledky:

Všechny fotografie: