Příští neděli 20.6. se na střelnici bude konat trénink pistole:

 

 • Možnost malo i velkorážné pistole
 • Libovolné držení
 • 15+15 pevný a otočný terč

Výsledky závodu Malá Odstřelovací puška, který se konal v neděli 13.6. od 9:00, a fotografie šťastného vítěze a zároveň prvního hrdého nositele nášivky MO Stará Lysá stříbrné úrovně. Ostatní účastníkům přejeme více štěstí v dalších kolech, která plánujeme letos ještě dvě.

Propozice: 210613_propozice_ssk_sporck_mop

Fotografie:

Výbor SSK SPORCK

srdečně zve všechny členy klubu na

výroční členskou schůzi,

která se koná poslední červnový pátek 25. 6. 2021 od 18:00 ve venkovních prostorách střelnice. Občerstvení nezajištěno, účast nutná.

Program:

 • Zhodnocení sportovní činnosti za minulý rok
 • Zpráva pokladníka
 • Plány brigád a sportovních událostí na tento rok
 • Změny v členství
 • Další návrhy a volná diskuze

 


Placení členských příspěvků

Pokladník klubu p. Vreštiak bude k dispozici každou neděli od 31. ledna do 21. února (tj. 4 víkendy po sobě) od 9 do 12 hodin v prostoru střelnice. Dodržujte hygienická opatření i nad rámec povinných!

Platba jako každý rok obsahuje:

 • 300 Kč poplatek klubu
 • 500 Kč poplatek svazu
 • 0 až 2.000 Kč doplatek za neodpracované brigádnické hodiny (počet hodin si hlídá každý sám, p. Vreštiak zkontroluje vůči zápisům v sešitu)

Členům, kteří do 21. února výše uvedené poplatky neuhradí, může být bez dalšího upozornění členství v klubu ukončeno.

Známka do průkazky

Po uhrazení všech poplatků obdrží každý člen od p. Vreštiaka okamžitě svazovou známku a razítko do své průkazky.

Nový provozní řád

Každý člen musí podepsat seznámení s novým prozním řádem. Podpis je vhodné spojit s výše uvedenými aktivitami.

Informování členů bez internetu

Vedení klubu v příštích dnech rozešle informační SMS všem členům na uvedená tel. čísla.

Ostatní aktivity

Setkání všech členů klubu v restauraci s ostatními tradičními aktivitami (vyhodnocení minulého roku, návrhy a hlasování, atp.) bude zorganizováno, jakmile to epidemiologická situace dovolí.

Neděle 30. 5. 2021 – klubový závod – Velkorážná puška.
Střílí se na 50m na terč ,,nekrytě ležící figura“
10 ran z pozice ve stoje v čase 10 minut včetně nástřelu
10 ran z pozice v leže v čase 10 minut včetně nástřelu
10 ran na pohyblivý terč.

Zájemci o individuální brigády prosíme kontaktovat p. Vreštiaka – kdykoliv.


Pokud epidemiologická situace v té době dovolí, bude se dne 8.5. uklízet a opravovat střelnice.

Aktualizovaný seznam potřebných aktivit je sepsán na stránce Brigády.

27. 12. 2020

Od 27.12. je opět možné navštěvovat venkovní sportoviště jen po dvou (Poznámka: Provozní řád střelnice zakazuje střelbu osamocené osobě) a po dobu tréninku nejsou roušky povinné. Nadále je zákázáno používat vnitřní prostory venkovních sportovišť, viz  web vlády

18. 11. 2020

Aktuálně je možné navštěvovat venkovní sportoviště po dvou (Poznámka: Provozní řád střelnice zakazuje střelbu osamocené osobě) a po dobu tréninku nejsou roušky povinné. Nadále je zákázáno používat vnitřní prostory venkovních sportovišť, výtažek z webu vlády

Vláda …

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

II. nařizuje

3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob

I. zakazuje

g) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť,…

1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest…

2.Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:…

x. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

22. 10. 2020

Aktuální úprava nouzového stavu zastavuje provoz střelnice omezením volného pohybu osob. Výtažek z usnesení vlády:

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
  povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
  činnosti,
  c) individuální duchovní péče a služby,
  d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  f) veterinární péče,
 8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 9. cest za účelem vycestování z České republiky,
 10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 11. cest zpět do místa svého bydliště;

II. nařizuje

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,
 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
  – členů domácnosti,
  – zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  – osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  – osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
  – dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

13. 10. 2020

Aktuální úprava nouzového stavu od středy 14. 10. je maximálně 6 osob na střelnici bez použití klubovny. Proto se do odvolání ruší pravidelné nedělní klubové závody dle kalendáře. Sobotní brigáda platí, vzhledem k dosud nenaplněnému limitu.

 • Vláda zakazuje … hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti … zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky
 • Vláda zakazuje … provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť

Celé znění: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1–hromadne-akce-1021.pdf 


9. 10. 2020

Aktuální úprava nouzového stavu od pondělí 12. 10. je nadále 20 osob na střelnici bez použití klubovny (označeno tučně):

 • Vláda zakazuje … hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech…
 • …zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky…
 • Vláda zakazuje …. provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách…

Celé znení: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#omezeni_hromadnych_akci_KO 


5. 10. 2020

Vzhledem k vládou nařízenému nouzovému stavu je maximální počet osob na střelnici omezen na 20.

Zrušeno pro epidemickou situaci. 

 

V neděli 20. prosince 2020 od 9 hodin se pro členy klubu koná závod ve Otočné velkorážné pistoli a Samopalu (Škorpion, UZI, RAK, atp. v samonabíjecích variantách) v disciplínách:

 • 10 ran na sportovní terč 50/20 na 25m – VP
 • 10 ran na terč Rukojmí na 25m – VP
 • 5 ran na na terč Rukojmí na 25m – Sa
 • 10 ran vleže na terč 135/1 na 50m – Sa

Samopal možno zapůjčit s preferencí vlastních nábojů (7,65 Browning)

Každý účastník přinese cenu o které se následně soutěží.

Pořadatel: Bronislav Frýda

V neděli 13. prosince 2020 od 9 hodin se pro členy klubu koná závod ve Velkorážné pušce v disciplínách:

 • 3+10 vleže na terč 135P/1 na 50m
 • 3+5 vestoje na pohyblivý terč na 50m

Každý účastník přinese cenu o které se následně soutěží.

Pořadatel: Bronislav Frýda

Všechny vydané pokladní lístky za tento rok dodejte prosím co nejdříve p. Vreštiakovi!

Bývá k dispozici na střelnici každou neděli od 10:00, případně na telefonu.