Žádáme všechny naše členy příští týden o víkendu (sobota 16. 7. 2022 od 8:30 hodin) o účast na brigádě na naší klubové střelnici.
Je třeba dokončit práce po opravě střechy (připevnit okapy, poklidit, pořezat drobné dřevo, atd.). Nářadí a pracovní rukavice s sebou.
Bližší informace p. Vreštiak tel.: 724 941 336.