V neděli dne  9. 8. 2020 se bude konat trénink na střelecký Memoriál štábního strážmistra Miloslava Klicpery. Prosíme aby přišel každý, kdo se soutěže bude chtít zúčastnit.
Na trénik budou potřeba následující zbraně:
1. služební velkorážná pistole
2. samopal vz. 61 Škorpion.
Ten kdo nemá samopal vz. 61 Škorpion nechť si vezme střelivo do této zbraně (7.65 Br.), zbraň mu bude zapůjčena.

Tuto sobotu 30.5.2020 od 9:00 je na střelnici vyhlášena brigáda.

V případě plánované účasti prosím kontaktujte p. Stanislava Vreštiaka – 724 941 336

18.5.2020:

Počínaje dnem 18. května 2020 počínají opět běžet veškeré lhůty podle zákona o zbraních. Pokud držiteli krátce před počátkem nouzového stavu nebo v jeho průběhu vznikla povinnost učinit určitý úkon (např. provést ohlášení převodu nebo nabytí zbraně podléhající registraci) je podle § 41 odst. 2 správního řádu třeba tento úkon provést nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení nouzového stavu, tedy nejpozději dne 1. června 2020. Pokud byl daný úkon v době trvání nouzového stavu již učiněn, není samozřejmě třeba jej činit znovu.

 

20.4.2020:

Vážený pane, vážená paní,

z důvodu šíření nákazy virem SARS-COVID-19 („koronavirus“) byl v České republice nařízen nouzový stav podle § 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. Vláda průběžně nařizuje opatření směřující k omezení šíření nákazy, a to zejména prostřednictvím snížení četnosti fyzických kontaktů mezi obyvatelstvem.

Jedním z vládních opatření je Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020, na základě kterého orgány veřejné moci a správní orgány, počínaje dnem 20. dubna 2020, obnoví standartní úřední hodiny v rozsahu, jaký byl před vyhlášením nouzového stavu, avšak za současného přísného dodržování zvýšených hygienických požadavků. Nadále bude platit omezení osobního kontaktu zaměstnanců s veřejností na nezbytně nutnou úroveň s upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách ve stejném rozsahu, jako tomu bylo před vyhlášením nouzového stavu.

S ohledem na zvýšená hygienická opatření žádáme všechny, kteří mají v úmyslu možnosti osobního kontaktu využít, aby před návštěvou příslušného pracoviště služby pro zbraně a bezpečnostní materiál toto pracoviště nejprve kontaktovali (telefonicky, e-mailem) a domluvili si termín návštěvy.

Jak již shora uvedeno, i přes obnovení úředních hodin nadále platí omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy na nezbytně nutnou úroveň. Úkony podle zákona o zbraních nepatří mezi neodkladné úřední záležitosti, a proto bude převážná většina podání podle zákona o zbraních vyřizována až po ukončení nouzového stavu. Vzhledem k povaze přijatých opatření, bude možné u všech lhůt podle zákona o zbraních prominout jejich zmeškání podle § 41 odst. 1 správního řádu.

Bližší informace o omezení provozu příslušných pracovišť služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a některá doporučení k postupu pro vyřizování neodkladných záležitostí naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx

Kontakty na jednotlivá pracoviště služby pro zbraně a bezpečnostní materiál lze nalézt na webových stránkách Policie ČR na adrese https://www.policie.cz/imapa.aspx .

Policejní prezidium České republiky

Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál


17.3.2020:

Vážený pane, vážená paní,

z důvodu šíření nákazy virem SARS-COVID-19 („koronavirus“) byl v České republice nařízen nouzový stav podle § 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. Vláda průběžně nařizuje opatření směřující k omezení šíření nákazy, a to zejména prostřednictvím snížení četnosti fyzických kontaktů mezi obyvatelstvem.

Jedním z vládních opatření je omezení činnosti správních orgánů, včetně omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy na nezbytně nutnou úroveň. Úkony podle zákona o zbraních nepatří mezi neodkladné úřední záležitosti a proto, až na výjimky, budou podání podle zákona o zbraních vyřizována až po ukončení nouzového stavu. Vzhledem k povaze přijatých opatření, bude možné u všech lhůt podle zákona o zbraních prominout jejich zmeškání podle § 41 odst. 1 správního řádu.

Bližší informace o omezení provozu příslušných pracovišť služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a některá doporučení k postupu pro vyřizování neodkladných záležitostí naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx.

Policejní prezidium České republiky

Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

7.4. Od dnešního dne je sportovní střelba opět povolena, při zachování ostatních hygienických pravidel.

12.3. Vzhledem k zákazu volného pohybu osob po území ČR je provoz střelnice přerušen, neboť cesta na střelecký tréning není mezi povolenými výjimkami.

Pro zájemce o splnění brigádnických hodin, prosím kontaktujte S. Vreštiaka. Je nutné co nejdříve odházet nově přiveženou zeminu nad střelnicí – je zasypaný plot.

Seznam dalších potřebných aktivit je zde:  http://ssksporck.cz/brigady/

Přátelé a kamarádi,
S velkou lítostí vám oznamuji, že dne 23. 3. 2020 umřel můj tatínek Stanislav Bursík ve věku nedožitých 75 let, milovník černého prachu a dlouholetý střelec předovek SSK SPORCK Stará Lysá.
Čest jeho památce.
Terka

Pozvánka

Výbor SSK SPORCK

srdečně zve všechny členy klubu na

výroční členskou schůzi,

která se koná v pátek 14.2.2020 od 18 hod  v restauraci U Gurmána v Lysé nad Labem.

Budou se vybírat členské příspěvky na rok 2020 + příspěvky za neodpracované brigádnické hodiny za rok 2019

Sebou prosím vezměte členské legitimace a zbrojní průkazy ke kontrole pro správcovství střelnice.

Děkujeme

Zápis

Zvolení 2. člena revizní komise – Luboš Fér

Plán akcí nárok 2020

 • Benchrest – Vreštiak
 • Velká cena Sporck – Kučera
 • Vzduchovky siluety – Vreštiak
 • Otočné terče – Frýda
 • Běžící divočák – ???
 • Klicperův memoriál – Fér
 • Vzduchovky pro děti – Kropáček
 • Poslední výstřel 2020 – ???
 • Malá odtřelovačka – ???

Navrženo zrušení povinnosti brigád pro členy nad 70 let – odsouhlaseno

Navrženo čestné členství pro členy nad 80 – tj. neplacení 300 Kč klubu – odsouhlaseno

Navrženo znovuzavedení služebna střelnici – odmítnuto

Zvýšení poplatku pro cizí střelce na 200 Kč – odsouhlaseno

Zvýšení ceny za brigádnickou hodinu na 200 Kč – odsouhlaseno

Plán brigád – viz Brigády na střelnici

Dovolujeme si požádat členy našeho klubu, kteří ještě neodevzdali kopie účtenek za použití střelnice p. Vreštiakovi, nechť tak učiní co nejdříve.

Předem velmi děkujeme!

Jednotlivci:

Perkusní puška vojenská Lamarmora
 • 1. místo s nástřelem 98 bodů – Tereza Bursíková
 • 3. místo s nástřelem 95 bodů – Gusta Gráf
Křesadlová puška Pensylvania
 • 1. místo s nástřelem 92 bodů – Standa Bursík
 • 3. místo s nástřelem 90 bodů – Gusta Gráf
Doutnáková puška Tanagashima
 • 2. místo s nástřelem 96 bodů – Gusta Gráf
Doutnáková puška v kleče Hizadai
 • 4. místo s nástřelem 91 bodů – Gusta Gráf
Perkusní puška vojenská 100m vleže
 • 4. místo s nástřelem 78 bodů – Petr Viliš
 • 5. místo s nástřelem 78 bodů – Tereza Bursíková

Družstva:

Perkusní puška vojenská Enfield
 • 1. místo a vyrovnaný národní rekord s celkovým nástřelem 282 bodů – Tereza Bursíková, Gusta Gráf, Petr Viliš
Perkusní puška civilní Pforzheim
 • 2. místo s celkovým nástřelem 273 bodů – Tereza Bursíková, Gusta Gráf, Dušan Kučera
GRATULUJEME!!!

 

Pro členy SSK SPORCK: tuto sobotu 22.6. 2019 od 9.00 hod. Se na střelnici bude konat brigáda – úprava 50 m střeliště.

Kdo může, prosím ať přijde, lopaty a příp. stavební kolečka s sebou.

Více informací u Standy Vreštiaka.

Děkujeme