Z důvodu probíhající rekonstrukce střechy je veškerá střelba na střelnici od 2. 7. 2022 zastavena (na dlouhém i krátkém úseku).