Výbor SSK SPORCK

srdečně zve všechny členy klubu na

výroční členskou schůzi,

která se koná poslední červnový pátek 25. 6. 2021 od 18:00 ve venkovních prostorách střelnice. Občerstvení nezajištěno, účast nutná.

Program:

  • Zhodnocení sportovní činnosti za minulý rok
  • Zpráva pokladníka
  • Plány brigád a sportovních událostí na tento rok
  • Změny v členství
  • Další návrhy a volná diskuze

 


Placení členských příspěvků

Pokladník klubu p. Vreštiak bude k dispozici každou neděli od 31. ledna do 21. února (tj. 4 víkendy po sobě) od 9 do 12 hodin v prostoru střelnice. Dodržujte hygienická opatření i nad rámec povinných!

Platba jako každý rok obsahuje:

  • 300 Kč poplatek klubu
  • 500 Kč poplatek svazu
  • 0 až 2.000 Kč doplatek za neodpracované brigádnické hodiny (počet hodin si hlídá každý sám, p. Vreštiak zkontroluje vůči zápisům v sešitu)

Členům, kteří do 21. února výše uvedené poplatky neuhradí, může být bez dalšího upozornění členství v klubu ukončeno.

Známka do průkazky

Po uhrazení všech poplatků obdrží každý člen od p. Vreštiaka okamžitě svazovou známku a razítko do své průkazky.

Nový provozní řád

Každý člen musí podepsat seznámení s novým prozním řádem. Podpis je vhodné spojit s výše uvedenými aktivitami.

Informování členů bez internetu

Vedení klubu v příštích dnech rozešle informační SMS všem členům na uvedená tel. čísla.

Ostatní aktivity

Setkání všech členů klubu v restauraci s ostatními tradičními aktivitami (vyhodnocení minulého roku, návrhy a hlasování, atp.) bude zorganizováno, jakmile to epidemiologická situace dovolí.