Historie střeleckého klubu

Klub vznikl jako ZO Svazarmu v roce 1968.

Bylo to po obsazení střelnice Šibák v Lysé nad Labem okupační armádou. Tam byla střelnice pro malorážku na 50 metrů. V opukovém lomu ve Staré Lysé se začala stavět střelnice nová.

Z polomového dřeva a z plechů ze sudů od asfaltu vznikl přístřešek pro 6 stavů. Předseda MNV Stará Lysá pan Žák umožnil nájem tehdejšího majetku obce bezplatně. V roce 1973 rušilo místní JZD drůbežárnu, za odvoz a úklid po stavbě jsme dostali panely a materiál. To vše se použilo na postavení nových stavů na střelbu jak z pušky, tak i pistole.

Podařilo se střelnici oplotit a tak se zamezilo ukládání odpadu na pozemek. Za pomoci Výzkumného ústavu materálů Lysá nad Labem, které darovalo betonové prvky ze zkoušek, došlo k dalším úpravám střelnice – betonovou zdí mezi střelnicemi (pušková, pistolová).

V roce 1985 začala spolupráce se Svazem důstojníků a praporčíků v záloze Lysá nad Labem, které podporoval finančně OV Svazarmu. Obdrželi jsme 40 000 Kč, za které se provedli další nutné práce a úpravy terénu. Vznikla klubovna, nyní místnost pro rozhodčí.

Postupně jsme ve vlastní režii přivedli elektrický proud kabelem, vyvrtali studnu a postavili novou velkou klubovnu. Ještě před tím jsme odkoupili pozemek od obecního úřadu Stará Lysá.

Po roce 1990 jsme přijali název SSK Sporck Stará Lysá. Dochází také k rozvoji různých druhů sportovní střelby (repliky historických zbraní, benchrest, zábavná střelba prakem).

V roce 2019 byly přebudovány záchytné stěny na 50m střelnici dle nových balistických požadavků.

Můžeme předpokládat, že střelnice a sportovní střelba bude i nadále hodnotným a krásným využitím volného času.