Ve čtvrtek 28. září bude střelnice v čase 9:00-12:00 uzavřena z důvodu firemní akce od Petra Ajma.

Odznaky za absolvovaný KVAS jsou ode dneška k vyzvednutí u Standy Vreštiaka.

Střelnice uzavřena – brigáda policie

Brigáda pokračuje další sobotu 6. 5. a v pondělí 8. 5. od 9 hodin bude probíhat stěhování pražců – kontakt p. Vreštiak.

Brigáda pokračuje další sobotu 29. 4.

Brigáda se kvůli počasí odkládá na další sobotu 22. 4.

S sebou dle možností: lopaty, kolečko, rukavice. Plánované akce:

  • Zástěny mezi stavy na 25m, stojany na dalekohledy, koberce
  • Val na 25m i 50m, natření rámů
  • výměna gumy na gonzích
  • přenést pražce
  • srovnat penumatiky
  • úklid střelnice

Tento víkend proběhne pouze výměna zástěn v menším počtu lidí – naplněno.

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva vydal včera varování týkající nábojů ráže 9mm Luger série S311, z produkce společnosti LIMIT – Z s.r.o. které při kontrolním měření přesáhly maximální povolený tlak dle C.I.P.
Protože uvedené střelivo může představovat pro uživatele vážné riziko ohrožení zdraví nebo bezpečnosti, bylo rozhodnuto o stažení této serie z trhu.

 

Více na: https://www.cuzzs.cz/cs/test-8/

Zveme všechny členy na výroční schůzi v pátek 24. 2. 2023 od 18:00 v prvním patře restaurace U gurmána.

Členské příspěvky je možné platit na místě od 17:00 do 18:00

Žádáme naše členy, kteří se mohou příští týden o víkendu (nedělě 23. 10. 2022 od 8:30 hodin) účastnit na brigádě, ať se spojí s p. Ajmem (tel.:739 040 712). Je třeba opravit balistickou ochranu mezi 50m a 25m střelištěm.
Děkujeme Vám.
Žádáme všechny naše členy příští týden o víkendu (sobota 16. 7. 2022 od 8:30 hodin) o účast na brigádě na naší klubové střelnici.
Je třeba dokončit práce po opravě střechy (připevnit okapy, poklidit, pořezat drobné dřevo, atd.). Nářadí a pracovní rukavice s sebou.
Bližší informace p. Vreštiak tel.: 724 941 336.