Z důvodu probíhající rekonstrukce střechy je veškerá střelba na střelnici od 2. 7. 2022 zastavena (na dlouhém i krátkém úseku).

Zveme všechny naše členy příští týden o víkendu na brigádu na naší klubové střelnici. Brigáda se koná ve dnech 2. a 3. 7. 2022 (sobota a neděle) od 7.00 hodin ráno.
Každý kdo může ať vezme nějaké nářadí (hrábě, motyka, pila, lopata, krumpáč atd). Rovněž nezapomeňte na pracovní rukavice.
Bližší informace p. Vreštiak tel.: 724 941 336.
Střelnice bude příští víkend po oba dva dny (sobota a neděle) pro střelbu uzavřena.

V pondělí 23. 5. 2022 bude v době 9-13 hodin střelnice uzavřena z důvodu probíhajícího výcviku Městské policie Lysá nad Labem.

Během této doby bude na střelnici přítomen p. Zdeněk Štastný.

 

Zveme všechny členy na výroční schůzi v pátek 6.5.2022 od 18:00 v prvním patře restaurace U gurmána.

Dne 2. 4. 2022 se koná na střelnici od 12.00 hod. soukromá akce.

Případné dotazy p. Petr Ajm tel.: 739 040 712.

Tento týden je uzavřena přístupová cesta ke střelnici ze směru od Staré Lysé Lysé nad Labem. Prosíme o zvýšenou opatrnost.

Žádáme naše členy aby se dostavili v některém z následujících termínů
na naši klubovou střelnici za účelem uhrazení:
1) členského příspěvku
2) klubového příspěvku
3) ten kdo nemá splněné brigádnické hodiny – příspěvek za neodpracovanou brigádu.
Příspěvky je možné uhradit v následujících termínech:
20. 2. 2022 od 9.00 – 12.00 hod.
24. 2. 2022 od 14. 30 – 16.30 hod.
27. 2. 2022 od 9.00 – 12.00 hod.
Případné bližší informace p. Vreštiak
tel.: 724 941 336.
Žádáme členy našeho klubu, kteří ještě neodevzdali všechny účtenky (daňové doklady) za použití střelnice p. Vreštiakovi, aby tak učinili nejpozději do 9. 1. 2022 (příští neděle). Příští neděli (9.1.) bude p. Vreštiak dopoledne přítomen na střelnici.
Děkujeme Vám.

V sobotu 9. 10. proběhla v prostorech střelnice brigáda členů klubu.

Fotky z brigády:

 

V posledním vydání Střelecké Revue (07/2021) vyšel článek o naší krásné střelnici. Časopis můžete zakoupit v každé trafice nebo online.