Žádáme členy našeho klubu, kteří ještě neodevzdali všechny účtenky (daňové doklady) za použití střelnice p. Vreštiakovi, aby tak učinili nejpozději do konce roku.
Děkujeme Vám.